רשם העמותות מתקדם ומצטרף למערכת ממשל זמין. החל משנת 2019 דיווחים וחתימות יתבצעו באופן מקוון. הטפסים ימולאו באתר רשם העמותות, שהתחדש בשבוע שעבר, וצפוי לשינויים נוספים. לאחר מכן, חברי הועד וועדת הביקורת יהיו רשאים לחתום בחתימה דיגיטלית באמצעות כרטיס חכם או סיסמא אישית של "ממשל זמין"- על ידי הזדהות של מספר כרטיס אשראי, תאריך הנפקת תעודת זהות, מספר דרכון וכדומה, ובכך לחסוך את ההגשה הידנית המקורית.
מילוי הטפסים יכול להעשות על ידי המנכ"ל, רו"ח מייצג או חברי הועד.

בשל השינוי הדרמטי, הגשת דוחות 2018 תתאפשר רק לאחר פרסום הפורמט החדש – סוף מרץ 2019.

במקביל, כפי שכבר פירסמנו בעבר, הדוח המילולי שינה פניו לחלוטין. ראה פוסט נפרד.