שאלה: במידה וחזרו למשלם שיקים והוא רוצה לשלם במזומן, האם חוק המזומן חל?
תשובה: יש לחזור לעסקאות המקוריות ולבחון אותן.

שאלה: האם הפקדת מזומן ישירות לחשבון המקבל מהווה תשלום במזומן?
תשובה: חיובי. מהווה תשלום במזומן.

על שאלות אלו ועל שאלות נוספות, ענתה רשות המיסים במסגרת שולחן עגול, והוציאה הבהרות בנוגע ליישום חוק השימוש במזומן
מצ"ב מסמך רשמי ומלא של השאלות והתשובות>>>.