הקלות בדיווח המקוון של הפקדות לקופות גמל ודחיית מועד הכניסה לתוקף לעסקים קטנים!

הכניסה לתוקף של הוראות הדיווח מעסיקים שיש להם לפחות 4 עובדים אך לא יותר מ- 9 עובדים נדחתה ליום 25 ביוני 2020, ועבור מעסיקים שיש להם פחות מ- 4 עובדים נדחתה ליום 24 ביוני 2021.
בנוסף, בטיוטה בדבר אופן הפקדת תשלומים לקופות גמל ובטיוטה בדבר "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני – ממשק מעסיקים" שפרסם הממונה על שוק ההון מעסיקים קטנים יוכלו לדווח לקופות הגמל בקובץ אקסל פשוט, וכן אחת לרבעון לקבל קובץ איזונים חוזרים בקובץ אקסל פשוט

כיצד מיישמים?

מידי חודש יש לדווח, הדיווח יכול להיעשות דרך פורטל של משרד האוצר המפצל את המידע בין כלל חברות הביטוח או באופן פרטני וידני מול חברת הביטוח.
השרות יכול שיעשה ע"י המעסיק עצמו או ע"י חברה מתפעלת (חשבות השכר, סוכני ביטוח חברות יעודיות וכדו').

במידה ותרצו להתקשר מול משרדנו עבור שרות זה יש לשלוח פניה למייל cpa.mishor@cpa.mishor.co.il