שיפוי ימי מחלה הינו שיפוי הניתן למורה בעת פרישתו בגין ימי מחלה בלתי מנוצלים. במוסדות העל יסודי והכשרת עובדי הוראה השיפוי מתוקצב ע"י משרד החינוך.

נתונים המשליכים על גובה השיפוי:
1. שיעור המשרה ויתרת ימי המחלה בכל שנה משנות ההוראה של העובד (בתרגום לשעות) המידע הנדרש כולל העסקה במוסדות קודמים ופרוט לפי שנים. נתוני הדיווח נבדקים מול הנתונים שדווחו במצבת המורים. במידה והיקף המשרה אינו תואם לדיווח במערכת ראשים השיפוי יהיה הנמוך מביניהם.
2. שיעור ניצול המחלה במהלך שנות העבודה:

שיעור ימי המחלה שנוצלוימים לשיפוי
0%-35%8 מתוך 30
36%-64%6 מתוך 30
65%-100%אין זכאות לשיפוי

%d7%97%d7%95%d7%96%d7%a8-%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%a0%d7%95%d7%91%d7%9e%d7%91%d7%a8-%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%99-%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%9e%d7%97%d7%9c