התקציב מועבר לרשויות המקומיות בגין כלל בתי הספר ברשות. מדובר בתקציב "סל" לרשות אשר חלוקתו נתונה לשיקול דעת הרשות. כמובן ששיקול הדעת צריך להיות שקוף ושוויוני. למשל: מבנה חדש שלא נדרש לשיפוצי קיץ לעומת מבנה ישן.
מפתח התקציב – תעריף פר תלמיד בחינוך הרגיל ותעריף פר כיתה בחינוך המיוחד.

 עלות תלמידדוגמא לבית ספר 8 כיתות (*)
תלמידי רשמי23.275,585
תלמידי מוכש"ר17.454,188
תלמידים בפטור13.963,350
תלמיד תרבותי יחודי12.883,091

(*) לפי ממוצע 30 תלמידים בכיתה.

 עלות כיתה חנ"מלבית ספר 8 כיתות
כיתות חנ"מ רשמי698.045,584
כיתות חנ"מ מוכש"ר698.045,584

(*) לפי ממוצע 30 תלמידים בכיתה.רכיב השלמה להוצאות שיפוצים – כאשר הרשות קטנה, והסכום המחושב נמוך מ- 50,000 ₪, תקבל 'תקציב השלמה' נוסף ב-3 רמות. כאשר התקציב נמוך מ 16.5 אש"ח – תהיה השלמה עד 16.5 אש"ח, כאשר התקציב נמוך מ 33 אש"ח – תינתן השלמה לסך 33 אש"ח, וכאשר התקציב בין 33 אש"ח ל 50 אש"ח – תינתן השלמה ל 50 אש"ח.