למבקשים לשלם במסלול הקצר 10% ללא הכרה בהוצאות. אפשרי עד סוף חודש ינואר
באתר מס הכנסה, קישור>>> תקרת הפטור עומדת על 5,030 ₪ לחודש.