ממלא מקום המועסק מעל 51 יום זכאי לשכר בהתאם לדרגה וותק, וזאת בשונה מממלא מקום פחות מ 51 יום, אשר זכאי לתעריף מילוי מקום אחיד. תקנון השירות לא הובהר באופן מפורש כיצד תתבצע ספירת הימים. האם העסקה מתמשכת במילוי מקום בשבוע חלקי – יחושבו למנין 51 גם הימים החופשיים?

לאחר ברור מול משרד החינוך התקבלה התשובה כדלהלן (ותודה לעו"ד הילה בר אילן ממשרד עו"ד כבירי נבו קידר בלום): העסקה לתקופה ממושכת כמו חל"ד, מחלה ארוכה וכד' – גם אם מדובר בחלקיות שבוע, יחושב כל השבוע לצורך מניין 51 יום, וכך כבר לאחר 51 ימי פעילות בית הספר תחשב כעובדת תקנית ושכר חודשי
העסקה קצרה ואינה סדירה ומ"מ ע"ב יומי – רק יום עבודה בפועל ייחשב במניין 51 ימים.