שכר לחודש ראשון בשנת הלימודים תשע"ט – נשים לב:

%d7%97%d7%95%d7%96%d7%a8-%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%90%d7%95%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%91%d7%a8-18-01-01