1. דמי הבראה

החודש יש לשלם דמי הבראה. לדמי הבראה זכאי כל עובד במשק בוותק של שנה לפחות. (במגזר הפרטי התשלום יכול להיות מבוצע במהלך הקיץ חודש יוני עד אוגוסט)
החישוב:

מספר ימים בהתאם לותק * 426 ש"ח ליום * היקף משרה

הדגשים:

– תעריף ליום הבראה: תלוי ענף. 426 ₪ במגזר הציבורי לעומת 378 ₪ במגזר הפרטי. לעובדי הוראה וסיוע יש לשלם תעריף וימים בהתאם למגזר הציבורי – בדומה למוסד רשמי.
– היקף המשרה שהעובד מועסק: יש להכפיל בשיעור המשרה של העובד, אך לא יותר ממשרה מלאה. עובד הוראה שמועסק אצל יותר ממעסיק אחד, וסה"כ היקף ההעסקה מעל 100% משרה, זכאי לקבל מכל מעסיק דמי הבראה יחסיים.
– מספר ימי הבראה: תלוי וותק, תלוי ענף. להלן:

ימי הבראהותק בשנים מגזר ציבורי / הוראה
73
910 - 4
1015 -11
1119 - 16
1224 - 20
1325 ומעלה

לשירותכם! מחשבון הבראה לשימוש חופשי ב'מחשבון החכם'. קישור >>>

2. מענק יובל

מענק יובל הינו תוספת שכר שנתית בשיעור 60% מהשכר החודשי. בחטיבה העליונה זכאים לאחר 25 שנות וותק. בגנים, יסודי והכשרת עובדי הוראה – במעמד מוכש"ר – זכאים לאחר 30 שנות וותק.
שימו לב! הזכאות למענק יובל בהתאם לשיעור המשרה. חשוב להצמד בחישוב לשיעור המשרה המופיע בדוח הזכאות במערכת עוש"ר. מתקבל בהתאם להיקף משרה ועד למשרה מלאה. בדוח זה שיעור המשרה משקלל משרות נוספות מוסדות נוספים.

3. על יסודי ודירוג סייעות: עדכון תוספת 2016

סייעות:
סכום תוספת שקלית 2016 החל מיום 1.6.2018 – 158.1 ₪ במקום 102.93 ₪
שיעור תוספת אחוזית 2016 החל מיום 1.6.2018 – 2.125% במקום 1.375%.

על יסודי:
בהתאם להסכם הקיבוצי מיום 14.03.20180 סכום תוספת שקלית 2016 החל מיום 1.6.2018:
לעובדי הוראה בדרוג על יסודי ובדרוג עוז לתמורה מלא מנהלים: 751.18 ₪ במקום 620.43 ₪ .
לעובדי הוראה בדרוג עוז לתמורה: 965.03 ₪ במקום 834.28 ₪.