1. מענק התמדה

יש להעביר תשלום למורים הזכאים למענק התמדה (במערכת עוש"ר קיים דוח למוסד). המענק כאמור למורים בעלי וותק 25 בחטיבה עליונה, או 30 ביסודי וחטיבת ביניים, אשר דווחו כמלמדים במקצועות נדרשים.
המקצועות הנדרשים הם: אלקטרוניקה ומחשבים, אנגלית, חשבונאות, חשמל ואלקטרוניקה, טכנולוגיה, כימיה, מדע וטכנולוגיה, מדעי המחשב, מדעים, מחשבים, מחשבים ומערכות, מינהל וכלכלה, מכטרוניקה, מכניקה הנדסית, מערכות אלקטרוניות, מערכות ביוטכנולוגיה, מערכות הספק פיקוד ובקרה, מערכות חשמל, מתמטיקה, פיסיקה, תשתיות מחשוב ותקשוב.

2. מענק הישגים בחטיבה עליונה

נדרש לשלם את המענק לעובדי ההוראה, בגבולות משרה מלאה. התקצוב כלל עלות מעביד 20%.
להלן הסכומים בברוטו: רמה 1 – 8,285 ₪, רמה 2 -6,213 ₪, רמה 3 -4,142 ₪, רמה 4 -3,106 ₪.

3. תשלומי שכר לשנה שהתחילה לפני הראשון בספטמבר

בהתאם ללוח החופשות תחילת הלימודים השנה היתה ב 01/09/17. בבתי הספר הפועלים לפי לוח חופשות מוכש"ר חרדי – פתיחת שנת הלימודים התשע"ח: 30/08/17. העובדים יקבלו שכר החל מחודש ספטמבר 2017. כנגד היומיים שהוקדמו (30-31.8.2017) יתווספו שני ימי חופשה עפ"י לוח חופשות תשע"ח שיתפרסם ע"י משרד החינוך.
בבתי ספר שפועלים לפי לוח החופשות בבתי הספר היסודיים במעמד פטור פתיחת שנת הלימודים התשע"ח: 23/08/17
לפיכך מורים המלמדים במוסדות פטור זכאים לתשלום חופשה בימים שבין 22/08/17 -31/07. ועובדים חדשים יקבלו שכר של שבוע עבודה בחודש אוגוסט.

שאלה: לא קיימת בהירות לגבי בתי ספר מוכש"ר הפועלים בפועל בהתאם לפי תוכנית מוסדות הפטור. השאלה מהו לוח החופשות המאושר באופן רשמי למוסד? מטעמי זהירות לדעתנו יש לנהוג לפי המתווה שלהלן

עובדים שעזבו – משולם חודש אגוסט במלואו.
עובדים חדשים – שבוע אחרון של אוגוסט לפי היקף המשרה החדש שנת תשע"ח.
עובדים ממשיכים – שבוע אחרון של אוגוסט לפי היקף המשרה החדש שנת תשע"ח. בפרקטיקה מוסדות נוהגים לא לשלם בכפל מאחר ומסתמכים על אימוץ לוח החופשות של מוסדות הפטור גם אם לוח החופשות לא אומץ באישור רשמי מול הפיקוח. מומלץ לבחון משפטית.