1. שכר לחודש ראשון בשנת הלימודים תשע"ח

על מה נקפיד במעבר שנה?

> עדכון וותק ותק בתפקיד – לכאורה תוספת של שנה. אולם אם עבד פחות משליש משרה, או פחות מחצי שנה, לא זכאי לתוספת וותק. שימו לב – תוכנות שכר רבות מעדכנות וותק באופן אוטומטי. חשוב לעקוב פרטנית.
> עדכון דרגה וגמולי השתלמות – לתשומת לב פעמים במקביל לעדכון הדרגה הזכאות לגמולים פוחתת. חשוב לעקוב אחרי עדכון של דוח כוח אדם בהוראה בהמשך השנה.
> שעות וגמולי תפקיד – במידה והשתנה הגדרת התפקיד וכן היקף העבודה במיוחד לגבי גמולי בגרות המושפע ממספר תלמידים וכן הלאה.
> זכאות לקרן השתלמות – יתכן כי עובדים שלא היו זכאים עד כה יהיו זכאים כעת ולהפך. שינוי מעל שליש משרה/פחות משליש משרה, וכמובן סייעות משנה שלישית.
> זכאות למשרת אם – מומלץ לעיין שוב בת"ז גם לעובדים חדשים ובוודאי לגבי מי שחזרה השנה מחל"ד. חשוב לוודא שוב לגבי מי שמועסקת בפחות מ 79% משרה – קיום העסקה נוספת. יתכן כי זכאות העובדת ל'תוספת אם יחסית' השתנתה או בוטלה.
> זכאות לשעות גיל – בחינת הזכאות אמנם לפי ה-31.12, אולם העידכון כבר בתחילת שנת הלימודים – חודש ספטמבר.

2. עדכוני שכר בעל יסודי

בהתאם להסכם עם ארגון המורים העל יסודיים, יעודכן שכר המורים החל מתאריך 1.9.2017. מעבר לעדכון השכר, ההסכם האמור מביא בשורה בפישוט וייעול בהירות תלוש השכר למורה. נקבע כי כל התוספות הנובעות מהסכמים קודמים יאוחדו ויכללו בטבלת השכר המשולב העדכנית. סעיפי השכר שיבוטלו ויאוחדו: תוספת 87 (הסכם מסגרת), תוספת 94 (תגבור הוראה), תוספת 2001, תוספת 2008, תוספת 2011, תוספת שחיקה 2011, תוספת אחוזית 2016.
במקביל, טבלאות השכר המשולב יעודכנו בשיעור 18.212%. וכן תוספת שקלית 2016 תעודכן מ 177 ₪ ל 601 ₪.
סך התוספות האחוזיות המבוטלות מגיע לשיעור של כ- 19% ,סך התוספות השקליות המבוטלות: 336 ₪. בשקלול, התוספת בקירוב מכסה על התוספות שהתבטלו, אך השתנה מעט ההרכב של התוספת האחוזית והשקלית, מה שגרם לכך שמורים בדרגות הנמוכות יצאו מורווחים לעומת בעלי הדרגות הגבוהות.
כתוצאה מההסכם, בוצע פגיעה בבסיס השכר, לחישוב גמולים וכיוצ' – רכיב תיגבור הוראה (תוספת 94) שהיווה עד כעת חלק מבסיס השכר בוטל והומר להיות חלק מתוספת שיקלית 2016 שאיננה בסיס לחישוב גמולים.

3. עדכון שכר מינימום – לא לשכוח לתלות במקום העבודה

ב-01.12.17 יעודכן שכר המינימום ל- 5,300 ש"ח למשרה מלאה. 28.49 ש"ח לשעה. תוספת של 300 ש"ח למשרה מלאה, וכ-1.6 ₪ לשעה. עדכון זה הינו העידכון הרביעי בשורת העדכונים בשנתיים האחרונות.

תאריך תחולהשכר מינימום למשרה מלאהשכר מינימום לשעה
01.04.20154,650 ש"ח25 ש"ח
01.07.20164,825 ש"ח25.94 ש"ח
01.01.20175,000 ש"ח26.88 ש"ח
01.12.20175,300 ש"ח28.49 ש"ח

חוק שכר מינימום מחייב כל מי שמעסיק מעל 5 עובדים לתלות במקום בולט את עיקרי חוק שכר מינימום , וסכומיו המעודכנים. (מעסיק פחות מ-5 עובדים יכול להסתפק בעדכון המופיע בתלוש השכר).
לנוחיותכם מצ"ב מודעת שכר מינימום מעודכנת לתליה.