שכר עובדי הוראה, סיוע וחינוך – עדכונים מרכזיים אוקטובר 2017

לקוחות קבוצת מישור נהנים מגישה. 
מחוברים למישור, תמיד מעודכנים.