1. עדכון שכר מינימום

מחודש 12.2017 תזכורת חוזרת לעדכון השכר, ולתליית תקנונים מעודכנים במקום התכנסות העובדים.

2. דיווח מצבת עובדי הוראה – דיווח על ממלאי מקום

לראשונה, בשנה זו, דרישת הדיווח במצבת עובדי ההוראה כוללת עובדי הוראה ממלאי מקום בזמן חופשת לידה.
הדיווח על מורה ממלא מקום נעשה בפרוט מלא בדומה לדיווח על מורה פעיל.
לרוב, ממלאי מקום בדרך הינם בעלי דרגה וותק נמוכים יותר, אולם במקביל חלות לא פעם על המעסיק עלויות מיוחדות שגוררת העדרות המורה הקבוע– ועליהן המעסיק אינו משופה – כמו למשל הפרשות לגמל וקרן השתלמות בחופשת לידה, פעמים גם תשלום חופשה בכפל הן לעובד בתקן ולעובד ממלא המקום.
טרם הוברר סופית האם הכללת ממלאי מקום בצוות ההוראה המדווח ישפיע על פרופיל המוסד ועל תקציבו.

3. ניצול חופשה שנתית לעובדים חודשיים

עובדים המועסקים בשכר חודשי קבוע (כדוגמת עובדים מינהליים, מלמדים) – מומלץ לבחון האם בחודש שכר אוקטובר, מתאים לנצל ימי חופשה על חופשת ערבי חג וחול המועד.

4. שכר סייעות – האם צפוי כי ישווה לשכר סייעות בגנים רשמיים לכל דבר ועניין?

בפסק דין מהפכני שפורסם החודש בבית דין אזורי לעבודה, בו בחן בית המשפט תביעת סייעת כנגד מפעיל גנים בעיר חולון. בפסק הדין נקבע כי סייעת זכאית למלוא התנאים להם זכאית לסייעת בגן רשמי. המשמעות היא כי מעבר לזכויות הנדרשות ע"י משרד החינוך כמו שכר מינהלי מדורג, תוספת מעונות קרן השתלמות וכן הלאה, נדרש המעסיק לשלם תוספות החלות על עובדי הרשויות המקומיות כמו למשל תוספת מעו"ף ותנאים רבים נוספים. צפוי כי הבעלות תערער על פסק דין, אולם ללא ספק מדובר באמירה מהפכנית ואנו נמשיך לעקוב ולעדכן. חשוב לציין כי תקציב משרד החינוך לא כולל תוספות אלו. קל לשער כי ככל שבעלויות תדרשנה לתוספת זו המשמעות היא כי גני הילדים במעמד מוכש"ר יקלעו שוב למבוי תקציבי – משפטי בלתי פתיר.