בקרות עצמיות בנושא שכר

בחודשיים האחרונה, ביצעה מחלקת שכר במשרדנו בקרה אינטנסיבית לאיתור ליקויי שכר. הבקרה נועדה למזער חשיפה, ולהיערך לביקורות צפויות. החודש נשלח אליכם מייל המפרט ליקויים שנמצאו ונידרשים לעדכונכם. מומלץ לעיין בשומת לב ולטפל בדרוש תיקון.

להלן דוגמאות לליקויים נפוצים:

אי הפרשה לגמל גל: בהתאם לדיני עבודה, לא נדרש להפריש לפנסיה עבור רכיבים שאינם פנסיוניים- החזר נסיעות, מעונות וכן הלאה. לעובדי הוראה – קיימת זכאות להפרשה גם על רכיבים אלו לקופה מיוחדת 'גמל גל'. שיעורי ההפרשה: 5% מעסיק 5% עובד, ללא הפרשה לפיצויים. במאמר מוסגר נציין כי אם בחרתם לבצע הפרשה לפיצויים גם על רכיבים אלו, היא לו אינה פטורה ונדרש לבצע זקיפה בגינה. לא כל תוכנות השכר מחשבות זאת כראוי.
> הודעה לעובד: יש להעביר לכל עובד (גם זמני) הודעה על תנאי העסקתו בתוך 30 יום מהיום שהחל לעבוד.
> דיווחי נוכחות: חוק הגנת השכר מחייב ניהול מדוקדק של נוכחות העובדים, והצגת מספר שעות העבודה שבוצעו בפועל בכל חודש בתלוש השכר כמידע אינפורמטיבי בראש התלוש.

עדכון סכומי תוספת מעונות

לתוספת מעונות זכאית עובדת הוראה של ילד אחד או שניים עד לגיל 5. בשנת 2018 סכומי התוספת יתעדכנו כדלהלן:

1. בעד ילד אחד / ילד ראשון – 313 ₪ לחודש. (לעומת 312 בשנת 2017)
2. בעד ילד שני – 211 ₪ לחודש. (לעומת 210 בשנת 2017)