1. ביגוד
החודש יש להעביר תשלום ביגוד לעובדי ההוראה והשירות, להלן הסכומים למשרה מלאה:

עובדי הוראה לפי רמה 4 2,108 ש"ח
סייעות לפי רמה 3 1,510 ש"ח

עובדי הוראה בחינוך הטכנולוגי, ומורים לחינוך גופני זכאים גם לתוספת לקצבת הביגוד כ 344-554 ש"ח.
2. שכר חופש
מי זכאי לתשלום תוספת עבור עבודה בחופשת הקיץ?
עובד הוראה זכאי לשכר מלא בחודשי הקיץ. בנוסף, במידה ומועסק בחודשי הקיץ, למעט ימי הערכות לשנת הלימודים הבאה, העובד זכאי לתוספת שכר ללא תוספת זכויות פנסיוניות.
פרוט לפי סוג עובד
• עובד הוראה בחינוך הרגיל – תוספת שכר בהתאם לתפקיד שהוסכם עימו. כאשר מדובר במשימה פדגוגית – כמו חודש לימודים נוסף, זכאי לשכר הוראה. לעניין קייטנות המופעלות בכיתות נמוכות בהתאם לקול קורא פריפריות – יש לשלם בהתאם למכרז ולהוראות המפעיל.
• עובד הוראה בחינוך מיוחד – תוספת שכר עבודה פדגוגית חודש לימודים נוסף / קייטנות, זכאי לתוספת של 125% (סך הכול כולל שכר החופש 225%), מכיתה ז' והלאה 129% (סך הכול כולל שכר החופש 229%).
• סייעת – אינה מקבלת כפל שכר. מוותק 5 שנים חובה לאפשר לה העסקה מלאה במשך 12 חודש ברצף. בפחות מוותק 5 אין חובה לאפשר לה העסקה מלאה 12 חודש אלא רק 11 חודש (11 חודש כולל את ימי החופשה שלה) ובנוסף, זכאית לעבוד בהכנת גן לקראת שנה הבאה – 8 ימים.
הסתייגות: במקום בו הנוהג היה שונה ולא הוסכם על שינוי מראש לפני פתיחת שנת לימודים, יש להתייחס לשינוי כהרעת תנאים לפיכך חשוב לעגן בהודעה לעובד ו/או בחוזה עבודה מפורש ומראש.
• סייעת פדגוגית בחינוך מיוחד – זכאית לתוספת כ 14 – 20 ₪ לשעה, בכפוף לתנאים. מוסד המעסיק סייעת פדגוגית יש לפנות לברור פרטני אצל רו"ח רחלן רביץ במייל <rachel@cpa.mishor.co.il>
• עובדי ניקיון –חובה להעסיק 12 חודשים.
• צוות מנהלה –המלצתנו כי יש להיזהר ולבחון היצמדות להעסקה בהתאם למגזר ציבורי. מומלץ להקפיד על 22 ימי חופש בשנה לכל הפחות.

נסיעות בחופש
בחופש לא נדרש לשלם נסיעות לעובדים, למעט עובדים המועסקים בחופש. עובד המועסק בימים בודדים כמו ימי הערכות לתחילת שנה יקבל נסיעות לפי ערך יומי. מנהל זכאי לתשלום נסיעות גם בחודש יולי סך הכל 11 חודשי עבודה.

חודש לימודים נוסף
מוסדות שבהגדרת לוח החופשות שלהם באישור הפיקוח הפדגוגי, חודש יולי הינו חודש לימודים, כמו למשל תלמודי תורה מוסדות פטור ותרבותי ייחודי, לכאורה אינם מחויבים לשלם תוספת שכר. לגבי מוסדות תלמודי תורה מוכש"ר וישיבות על יסודי מוכש"ר, חשוב לבחון מפורשות מול הפיקוח. לתשומת לב: לשנת הלימודים תשע"ז פורסם לוח חופשות שונה משנים קודמות.