עדכון תוספת שקלית 2016

עפ"י ההסכם בעניין תוספת שקלית לעובדי הוראה מיום 19.03.17 תתעדכן התוספת השיקלית בחודש 09/2019. העדכון הינו בדירוג אופק חדש בלבד ומשתנה בהתאם לדרגת העובד לסכום של בין 538.96-730.83 ₪ כך שעובדים בדרגה נמוכה יותר זכאים לתוספת גבוהה יותר, חלק מהרפורמה לחזר מורים צעירים ולתעדף איכות על וותק.

עולם ישן – אין עדכון, כזכור כבר ב-06/2019 עודכן הסכום ל-502 ש"ח למשרה מלאה בכלל הדרגות.

טבלה 1

בשלב חינוך על יסודי מתעדכנת התוספת השקלית בכ-20 ₪ למשרה מלאה.

גמול השתלמות עוז לתמורה

החל משכר חודש 9.19 – שנת תש"פ, תקרת גמולי השתלמות בעוז לתמורה תעמוד על 19 גמולים. (עד כה עמדה על עד 18 גמולים).

עדכון שכר סייעות –דירוג אחיד חודש 8.19

1. תוספת שקלית 2016 – 224.98 ש"ח. ועד כה 159.36 ש"ח
2. תוספת אחוזית – 3% ועד כה 2.13%