כיצד יש לחשב תשלומי חגים לעובדים בחל"ד ולמלוי מקום?

1. תשלום חג לעובדי הוראה בחופשת לידה

עובדת הוראה בחופשת לידה זכאית לחופשת החג בנוסף לדמי חופשת הלידה שלה. ככלל – זכאות חופש לעובד הוראה הינה זכאות מוחלטת ושווה ערך לכסף, ואינה מתקיימת דווקא בתקופת עבודתה. אולם יש לשים לב: במידה ומועד חזרתה במהלך החג או אחריו – היא זכאית לתשלום רק במידה וחוזרת מיד לאחר החג. תנאי זה נועד לצמצם ככל הניתן מצבים בהם גם העובדת הקבועה וגם ממלאת המקום זכאיות לתשלום חופשת החג.
חשוב לשים לב שהזכאות היא לימי החופשה הנוספים ולא לימי החג עצמם שלהם אין זכאות מיוחדת בחופשת לידה.

2. תשלום חג לעובד הוראה ממלא מקום מעל 51 יום

עובד הוראה ממלא מקום מעל 51 יום זכאי לתשלום אם עומד באחד מהתנאים הבאים:
אפשרות אחת – חזר לעבודה ביום שלאחר חופשת החג ובתנאי שמספר ימי עבודתו לפני החופשה אינו פוחת מימי חופשת החג.
אפשרות שניה – למי שלא חזר לעבוד אחרי החג יש שלושה תנאים: עבד לפחות 3 חודשים וכן עבודתו הופסקה עם תום הלימודים בימי הלימוד שלפני החג וכן העובד הקבוע לא זכאי לתשלום עבור החג.