עדכון סכום הבסיס (שכר מינימום)
החודש עודכן בתחולה מאפריל סכום הבסיס לחישוב לסך 4,532.93 ₪. (עליה של 100 ₪ למשרה מלאה)
העדכון משפיעה על 'רכיב הפרשי הוראת שעה' שמהווה השלמה לשכר מינימום.

הרחבה:

ב-4.15 עם עידכון שכר המינימום הכללי ל-4,650 ש"ח, התפרסמה הוראת שעה כי מעתה כלל התוספת "המוחרגות" עפי ההסכמים קיבוציים (כמו:2008,2011 וכו) ילקחו בחשבון לצורך השלמה למינימום.
על מנת לא להרע תאים של העובדים שהיו זכאים עד כה להשלמה למינימום, נקבע כי יקבע סכום בסיס לחישוב השלמה למינימום השווה לשכר המינימום טרם הוראת השעה (4,333) ובחישובו לא ילקחו בחשבון התוספות "המוחרגות" – וזהו הרכיב המחושב בתוכנות השכר "הפרשי הוראת שעה"
ב-4.16 התעדכן סכום הבסיס הנ"ל ל-4,433 ש"ח
וכעת ב-4.17 מתעדכן שוב ל-4,533 ש"ח.