פעימה שניה למענק חד פעמי בסך 1,000 ש"ח

הזכאות למענק לעובדי הוראה המועסקים בכל שכבות הגיל ובהתאם לתנאי הזכאות לפיהם שולמה הפעימה הראשונה לפני כשנה. הזכאות היא לעובדים המתוגמלים לפי דרוג עובדי הוראה או מינהלי. (בשונה מעובדי פטור ותרבותי יחודי).
כלומר, כל עובד שהיה זכאי למענק שנה קודמת, זכאי בחודש זה לסכום זהה לסכום שקיבל לפני כשנה.
עובדות בחופשות לידה, וכן עובדים בחופשת מחלה ללא שכר, יהיו זכאים למענק בחודש הראשון עם חזרתם.

קישור לחוזר של משרד מישו"ר חודש 3.2016 הרחבה והנחייה לחישוב המענק.

קישור לחוזר אגף כח אדם בהוראה.

מוסדשיפוי
​בהכשרת עובדי הוראהעדכון חד פעמי של ערך השעה לעובדי ההוראה
בעל יסודיעדכון חד פעמי של ערך השעה לעובדי הוראה והמרכיב הקבוע לעובדי מנהל
ביסודיעדכון חד פעמי של ערך השעה לעובדי הוראה והמרכיב הקבוע לעובדי מנהל
בגניםעדכון ערך תעריף לתלמיד.
(שימו לב – החודש בוצע עדכון גם בגלל אגרת אוטומציה וגם בגלל תוספת חד פעמית וכן סכום נוסף יורחב בחודש הבא).

עדכון לגבי זכאות עובדי ההוראה במוסדות פטור למענק 2,000 ש"ח

ב 15.3.17 דנה בנושא וועדת הכספים, והתקבלה עמדת משרד החינוך לתקצוב גם מוסדות הפטור במענק.

המענק הועבר בעבר לעובדי הוראה במוסדות שאינם פטור ב-2 פעימות
פעימה ראשונה – ינואר 2016
פעימה שניה – ינואר 2017

בזמן הקרוב, צפוי תקצוב למוסדות הפטור ל-2 הפעימות.

מצ"ב קישור להודעת איגוד מנהלי התתים

עדכון עלויות בדירוג מינהלי – הגדלת שיעור תוספת 2009 החל משנת הלימודים תשע"ז

 20162017
החל ממשכורת חודש ספטמבר 2016, יוגדל שיעור תוספת 20094.7%5%

יש לוודא כי תוכנת השכר לפיה מחושב השכר של העובדים, מעודכנת. (למשל – בתוכנת עוקץ בשכר ינואר יעודכן האחוז ל-5% בשכר פברואר, יתווסף רכיב רטרו עבור חודשים 9-12.16)

לפי ההסכם הקיבוצי, העלאה ל- 5% תחול רטרואקטיבית מ 12.2009
בתקציב משרד החינוך, עודכנו החודש העלויות רטרו מחודש 9/2016 ולא לאחור משנת 2009.
לגבי התקופה 12/2009 ועד 8/2016 טרם התקבל תקציב ולכאורה אפשרי להמתין עם עדכון תשלום.

גמול בטחון לרכז הבטחון במוסד

בכל סוג מוסד בית ספר יסודי – מורה המועסק כקצין הבטחון בבית הספר יהנה מגמול.

• הגמול הוא בשיעור 6%, בדומה לכל גמולי הריכוז.
• הגמול יתוקצב למוסד ע"י משרד החינוך בכפוף לדווח.
• מנהל בית הספר יעביר עותק מכתב המינוי לקב"ט מוסדות החינוך ברשות המקומית.
• לרכז בטחון ימונה מורה הנמצא במוסד במרבית ימי השבוע – לפחות 4 ימים, ושעבר הכשרה בסיסית לתפקיד.
• הגמול ניתן גם במוסד פטור וגם במוסד מוכש"ר.
• יש להזין את המידע במערכת המנבסנ"ט לצורך קבלת שיפוי ממשרד החינוך.

רצ"ב קישור לחוזר מנכ"ל בו פירוט ההנחיות והתפקידים של רכז הבטחון.

תוספת שקלית 2016 עובדי הוראה יסודי

תאריךשקליתאחוזית
01.09.16
108
01.03.171930.26%
01.06.182820.26%
01.12.184150.26%
01.03.195430.51%
01.10.191.26%