יש לשמור את מערכת החשבונות 7 שנים משנת המס שאליה היא מתייחסת, או 6 שנים מיום הגשת הדוח, לפי המאוחר. מסמכים שהנישום אינו חייב לנהל, אך ניהל אותם, יש לשמור במשך 3 שנים.