שעות תמרוץ וטיפוח לשנת תשע"ז

לקוחות קבוצת מישור נהנים מגישה. 
מחוברים למישור, תמיד מעודכנים.