שעת הנקה – זכות להעדר מהעבודה בתשלום שעה ביום בארבעת החודשים שלאחר תום חופשת הלידה. עד כה נהנו מזכות זו נשים בלבד.
ב- 28.8.16 נכנס לתוקף תיקון לחוק עבודת נשים הנוגע לשעת ההנקה, בהתאם לתיקון יוכלו בני הזוג לחלוק, ולפצל בינהם את שעת ההנקה שתקרא מעתה "שעת הורות". (וכן חופשת לידה תקראא "תקופת לידה והורות"). מטרת התיקון לתת שיוויון הזדמנויות ולצמצם את הפערים בין גברים לנשים בקשר להורות.

בימים אלו (06.11) הוגשה הצעת החוק כי כל עובדת מעל 8 שעות ביום תהיה זכאית לשעת הורות, עד היום רק עובדת במישרה מלאה זכאית להטבה זו. החוק צפוי להיות מאושר ולהיכנס לתוקף. המשמעות התקציבית למעסיק עובדת בין 8 ל 8.5 שעות – תוספת של 12.5% (1/8) בעלות שכר העובד.