בתשלומי השכר הנוכחיים (חודש מרץ) פגה האפשרות לשימוש בתאומי המס של 2017.
תקופת הארכה הייתה עד לתשלום שכר של חודש פברואר 2018, או עד ליום 13.3.2018 – המאוחר מבין השניים.

ניתן להגיש בקשה מקוונת לתאום מס באינטרנט, קישור >>>, אין צורך להגיע פיזית! ותאום המס יישלח אליכם בתוך 5 ימי עסקים.