פורסמו תבחינים לתקצוב תגבור לימודי יהדות. התקציב בתקנה מיועד ל-2 מסלולי תקצוב.

במסלול הראשון – התקציב מיועד לבתי ספר על יסודיים עבור לימודים לבגרות בנושאי יהדות, דרך התקציב ע"י תוספת קבועה לש"ש לתלמיד.

במסלול ראשון יתוקצבו מוסדות המגישים לבגרות מלאה, בפיקוח ממ"ד או חרדי.
סכום התקציב ידוע מראש – התקצוב מיועד עבור בגרות במדעי היהדות בהיקף של 4 יחידות לימוד נוספות.
מדובר בסופו של דבר בשיפוי – שכן מוסדות אלו מחויבים ביחידות לימוד נוספות מעבר לנדרש בחינוך הממלכתי.

 ש"שסכום חודשי לתלמיד
משתנה לפי פרופיל מוסד
ט0.1180 ש"ח
י0.1180 ש"ח
יא0.15110 ש"ח
יב0.15110 ש"ח

במסלול השני – יתרת התקציב שתיוותר בתקנה לאחר ההקצאה למסלול הראשון תוקצה לבתי ספר כיתות ז-יב' אשר יתוקצבו בהתאם לבקשה שיגישו ולעמידתם בתבחינים.

סכום התקציב במסלול זה, אינו ידוע מראש. הסכום למוסד במסלול השני, לא ידוע!! תלוי ב-3 פרמטרים:

1. סכום התקציב שיוקצה לתקנה.
2. הסכום שיפחת מהתקנה בעקבות תקציב למסלול הראשון.
3. מספר בתי הספר שיגישו בקשה ויעמדו בתבחינים.

תנאים:

1. מוסדות מתוקצבים בשנת הלימודים שלגביה התבקש תקצוב.
2. הלימודים שבעבורם מתבקש התקצוב, אינם חלק מתכנית לימודים מינימלית הנדרשת למקצועות היהדות.
תכנית מינימלי נדרשת: 6 ש"ש בפיקוח חרדי ואחר, ו-2-3 ש"ש בפיקוח רשמי. שעות מעבר למינימום – יכולות להחשב לתגבור לימודי יהדות.
3. אינם מתוקצבים בדרך אחרת מתקציב המדינה
כלומר: תוספת השעות אינה נכללת בסל שעות התקן למוסד. מדובר בשעות מעבר לסל השעות הבסיסי המתוקצב במוסד.
(בפרקטיקה משרד החינוך דורש ניצול של 90% מהשעות בלבד. לפיכך שעות תגבור יכולות להיות בטווח של שעות עודפות מעבר ל 90% משעות תקן)
4. התקצוב לא יעלה על עלות ביצוע הפעילות בפועל לכל סעיף תקציב בפני עצמו. יהיה צורך להגיש בהמשך דוחות ביצוע או שתבוצע בקרה.

כל הפרמטרים לקבלת ניקוד מדורגים. מינימום נדרש להכנס תחת התקנה, ומקסימום על מנת לקבל ניקוד מלא. להלן טבלת סיכום:

 

דיווח נדרש לניקוד מקסימלידרישה לניקוד מקסימליניקוד מקסימלידרישת מינימוםניקוד מינימלי
תוספת שעות לימוד מעבר לחובה16 ש"ש722 ש"ש בממלכתי ו 6 ש"ש בחרדי9
לימודים בימי החופשה בנושאי יהדות18 ימים (*)206 ימי לימוד בממוצע לכל הכיתות ובממלכתי 3 ימים7 בממ"ד וחרדי, 3 בממלכתי
3א. אחזקת ספרי תורה ויהדות6 ספרים בממוצע לתלמיד + ספר תורה (**)86 ספרים בממוצע לתלמיד, בפיקוח ממ"ד – 3 ספרים ובפיקוח ממלכתי - 2
8 בממ"ד וחרדי, בממלכתי – 2
3ב. לחילופין אירועים וכנסים 30 פעילויות (***)
5
6 פעילויות1
סיכום100

(*) בכל אחד מהימים לפחות 6 שעות לימוד ביהדות.
(**) ספר התורה יבוטח ויתוחזק ע"י ביה"ס ובמימונו.
(***) אירועים וכנסים בנושאי מדעי היהדות: פעילויות שיתקיימו בנוסף לשעות / לימים בהם לא מתקיימים לימודים הרגילות. משך כל פעילות שעתיים לפחות.

קישור לתבחינים

המלצה: היות וכאמור התקציב שיתקבל בסופו של דבר אינו ידוע, לא מומלץ להסתמך על התקציב כמקור מימון יחיד לתגבור לימודי היהדות,

אלא להגיש את הבקשה במידה והתגבור מבוצע בכל מקרה, או עבור תגבור מינורי לשעות הקיימות.

 

את הבקשות יש להגיש עד לתאריך 15/02/2017
קישור לאתר בו יש למלא את הבקשה
את הבקשה המלאה יש להדפיס, ולהחתים ולשלוח גם בדואר אל חב' מרמנת רח' המלאכה 3 תל-אביב ת.ד. 51443 מיקוד -67215