דוח ביצוע שנת תשע"ט:

משרד החינוך שינה באופן מוחלט את דוחות הביצוע ואף קיימות מספר סתירות. דוחות הביצוע כוללים פרוטים מלאים של שמות אנשי הצוות שהועסקו הכיתות המקצועות והעלויות. לעניין פעילות בימי החופש יש לצרף הודעת המוסד לתלמידים או אסמכתא מבססת אחרת ולא די בדוח עלויות. הגשת דוח ביצוע הינה עד 15.9.2018.
חשוב להצליב בין 5 המסמכים הבאים: 1. הצהרת מנהל 2. דוח הביצוע 3.דוח עלות 1-6 4. דוח עלות 1-8 5. חשבוניות.

דוח בקשה שנת תש"פ:

הגשת בקשה לשנת הלימודים הבאה הינה עד 19.9.2019. בקשת תגבור יהדות מורכבת מחמישה טפסים
א. פרטים כלליים על המוסד ההנהלה וכן הלאה.
ב. תבחין 1 – רשימת שעות הלימוד במערכת בנושאי יהדות שהן מעבר לדרישות הליבה- משרד החינוך מחייב ללמד 6 שעות קודש לכיתה.

> התגבור הינו שעות תוספתיות מעבר ל 6 שעות קודש בסיס ומקסימום 16 שעות תוספת. סה"כ 22.
> יש לרשום את כל שעות הקודש הנלמדות בבית הספר (השעות הנדרשות + השעות התוספתיות) וכל הכיתות כולל כיתות חינוך מיוחד הנכללות באותו מוסד.
> הנתונים כמובן אמורים להיות מתאימים למערכת השעות המצורפת לבקשה.
> יש להזין את שעת ההתחלה והסיום, יש להקפיד שכל שיעור יארך לפחות 45 דקות.

ג. תבחין 2 – ימי לימוד בימי החופש הרשמיים של משרד החינוך- ימי לימוד בחופשה הרשמית של משרד החינוך- כל יום צריך להיות לפחות 6 שעות קודש. יש לציין לפחות שלושה תאריכים בחופש שבפועל היה בהם לימודים ועד 18 ימים, ולרשום מי לימד את 6 שעות הקודש , וכך לכל כיתה וכיתה בנפרד.
על מנת להקל על הדוח ביצוע, מומלץ שבכל יום בחופש יילמד מקצוע אחד 6 שעות, ולא מספר מקצועות.

ד. תבחין 3 א – מספר ספרי התורה וספרי הקודש
ה. תבחין 3 ב – אירועים וכנסים בנושאי קודש
אירועים וכנסים במהלך השנה בנושאי קודש (כגון: כנס תשובה) התנאי פעילות כזו שהיא לפחות שעתיים. מינימום פעילויות שצריך לתת זה 6 לכיתה, מקסימום 30 פעילויות.