אמש פורסמו עדכונים להנחיות דיווח ביצוע תשע"ז. להלן השינויים:​

תאריך הדיווח עודכן לתאריך 30.11.17​

​עודכנו ההנחיות לצורת הדיווח:​

1. שעות ההוראה בתבחין 1 – יש לדווח שעות שבועיות ולא שנתיות.
2. סה"כ השכר בתבחין 1 – יש לדווח עלות מעביד ולא ברוטו.