בימים אלו מוסדות חינוך שהגישו בקשה לתקצוב תגבור לימודי יהדות לשנת תשע"ט מקבלים מכתבי תשובה.

את דוחות הביצוע יש להגיש עד לתאריך ה 10.9.19. השנה דוח ביצוע בפורמט חדש! לחץ לקישור >>>
החל מתאריך ה 1.7.19 המערכת נפתחה לדיווחי דוח ביצוע. ככל שהמוסד ימהר להגיש את דוח הביצוע – התשלום האחרון יתקבל בהקדם.

תשלום שלב א' – לחודשים 1-4.19 הועבר למוסדות בחודש נוכחי בהסתמך על הגשת הבקשה
תשלום שלב ב' – לחודשים 5-6.19 יועבר למוסדות לאחר העברת דוח ביצוע
תשלום שלב ג' – לחודשים 7-8.19 יועבר למוסדות לאחר בקרת דוח הביצוע.

תחשיב התקצוב למוסד – ל 8 חודשים:
ערך נקודה המתקבל הינו 0.48 ש"ח לתלמיד לחודש, כלומר 3.84 ₪ לתקופה של ב8 חודשים
ציון מקסימלי במוכש"ר: 82 נקודות, כלומר: תלמיד מקבל מקסימום 315 ש"ח לשנה, כ-12,000 לכיתה לשנה.
ציון מקסימלי לת"ת פטור: 68 נקודות, כלומר: תלמיד מקבל 260 ש"ח לשנה, כ-10,000 לכיתה לשנה.
המשמעות היא שתקציבית בשום מצב לא נכון להוסיף שעות בשביל עמידה בתכנית. לכאורה נחמד למי שבכל מקרה מקיים תכנית מוגברת ונהנה מתמיכה.

⇐ יש להזין בדוח נתוני ביצוע פר מורה. סיכום הדווחים הפרטניים של כל מורה מביא לתוצאה המלאה.
⇐  מומלץ בשלב מקדים לרכז בדוח עזר את כל שעות לימודי מקצועות היהדות במוסד, לפצל לפי מורים ולפי מקצועות. ובשלב שני לפצל את השעות לשעות חובה על פי תכנית לימודים ושעות תגבור.
⇐  שימו לב: תכנית מינימלית נדרשת עומדת על 6 ש"ש בפיקוח חרדי ואחר, ו-2-3 ש"ש בפיקוח רשמי.
⇐  הפרמטרים הנדרשים לדיווח:

> שעות שבועיות למקצוע – סך השעות הנלמדות במקצוע בכל הכתות בשכבה.
> היקף המשרה של המורה – היקף העסקתו במוסד כולל שעות הוראה במקצועות אחרים.
> שעות שבועיות תלמ"י – שעות הוראה מעבר לתוכנית הלימודים הנדרשת.
> סכום ששולם למורה – עלות שכר המורה לחודשים 1-6, יש להזין עלות כוללת, ללא הפרדת עלות תל"י.