תודה דאראג למישור חשבות א. שיקובצקי לשנת 2015

לקוחות קבוצת מישור נהנים מגישה. 
מחוברים למישור, תמיד מעודכנים.