עדכון שכר עובדי הוראה

ב-19.03.17 נחתם הסכם חדש בעניין תוספות לעובדי הוראה המעדכן את ההסכם הקודם שנחתם ב 30.09.16 עיקרי העדכון הכספי:
התוספת האחוזית – בוטלה ותישאר תוספת שקלית בלבד.
התוספת השיקלית – נפרסה על פני ארבע שנים (ולא שלוש) בפעימות רחוקות זו מזו. המשמעות העיקרית של השינוי דחיית מועד השלמת הגדלת התוספת עד 543 ₪ ל 2020.
המטרה להגיע ל"שקט" תעשייתי מול הסתדרות המורים למשך שנים רבות יותר… (הסכם קודם נערך בשנת 2011 והושלם בהדרגה בשנת 2015)

עובדים בדרגות בעולם ישן ללא אופק חדש (מוכש"ר) זכאים לתוספת הבאות:

תאריךתוספת
01.09.2016108
01.03.2017193.64
01.06.2019501.96
01.09.2020543.33

עובדים באופק חדש זכאים לתוספת גבוהות יותר על מנת לשפות את הדרגות הנמוכות בעלות השכר הנמוך:

תאריך תחולה / דרגה באופק11.522.533.544.5
01.03.2017340.17319.78299.39246.52193.64193.64193.64193.64
01.06.2019648.48628.09607.70554.83501.96501.96501.96501.96
01.09.2019730.83703.73676.64643.85611.07593.51575.96538.96
01.09.20201,074.371,011.48948.59872.47796.36755.61714.86628.96

עובדים בשכר גבוה – מדרגה 4.5 ומעלה (ממוצע ומעלה), יתעדכנו בתעריפי עולם ישן בלבד כמפורט לעיל.

מצ"ב קישור

עדכון שכר עובדי מינהל

תשלום התוספת השיקלית והאחוזית נותרו ללא שינוי עפ"י ההסכם מה-18/04/16,
בהתאם לכך, כיום תוספת שקלית עומדת על סך כ- 103 ₪ לחודש, ותוספת אחוזית 1.375%.
עד סוף 2018, התוספת השיקלית תעמוד על כ-500 ₪ והתוספת האחוזית על 3.75%. (ככל ולא יחתמו במהלך התקופה הסכמים מחליפים.)

מצ"ב קישור