פוסט זה​ כולל נתונים לא עדכניים. עדכוני חקיקה והסכמים ראה בפוסט לחודש אפריל 2017, לחצו לקישור >

בהתאם להסכם הקיבוצי שחתמה הסתדרות המורים עם משרד האוצר והחינוך, עובדי ההוראה בדירוג היסודי והגנים זכאים לתוספת שיקלית 2016 החל מחודש 9.16
התוספת כוללת מרכיב שיקלי (סכום אחיד שאינו תלוי בדרגת העובד) ומרכיב אחוזי (שנגזר מהשכר הפרטני של כל עובד)

סכומי שתי התוספות יעודכנו בהתאם לפירוט שלהלן:

תאריךשקליתאחוזית
01.09.16
108
01.03.171930.26%
01.06.182820.26%
01.12.184150.26%
01.03.195430.51%
01.10.191.26%

1. התוספת הינה שכר לכל דבר ועניין, הן לעניין ערך השעה והן לעניין הפרשות פנסיוניות ופיצויים.
2. סכום התוספת השיקלית הינה למישרה מלאה ןיחושב בפועל בהתאם להיקף מישרה
3. אירגון המורים טרם חתם על ההסכם ולפיכך בינתיים אינו חל על עובדי העל יסודי
4. טבלאות אופק חדש עודכנו בסכומים הכוללים את התוספת האחוזית, התוספת השיקלית משולמת ברכיב נפרד
5. עובדים בדירוג המינהלי (סייעות) זכאיים לתוספת שיקלית החל מחודש 7.16 ע"ס 66.88 למישרה מלאה

תיקצוב התוספת ע"י משרד החינוך התקבל לראשונה בחודש ינואר 2017 וכלל תיקצוב רטרו מחודש ספטמבר 2016  התיקצוב עתיד להתעדכן בחודש הקרוב התאם לסכומי התוספת העדכניים.