תוספת שכר למטפלות במעונות היום – פעימה נוספת

לקוחות קבוצת מישור נהנים מגישה. 
מחוברים למישור, תמיד מעודכנים.