בראשית שנת 2017 יצאה הנחיה למעונות היום על תוספת שכר למטפלות. תוספת חודשית בסך 400 ₪ למטפלות צעירות, ותוספת בסך 300 ₪ למטפלות ותיקות מעל וותק 3. התוספת מומנה על ידי משרד הכלכלה והועברה בנפרד למפעילי המעונות.
בשנת תשע"ח התוספת נכללה בשקלול תעריף ילד, ולא הועברה בנפרד.
בימים אלו, פרסם משרד הכלכלה הנחיה להגשת הצהרה על תשלום התוספת למטפלות.
הגשת ההצהרה הינה התחייבות לקבלת תקציבי חירום – (כרגע על הפרק פעימה נוספת של 20 מיליון ₪)
את ההצהרה יש לשלוח עד לתאריך 26.12.2017

דגשים לעניין תוספת למטפלות:

> התוספת סוכמה ע"י הארגונים המפעילים ומשרד הכלכלה, אך אינה מעוגנת בהסכם שכר מחייב. קיימת עמדה משפטית שגוף המחוייב להסכם קיבוצי אחר, כמו למשל מעונות יום המופעלים ע"י רשות מקומית והמטפלת זכאית לשכר מדורג ותנאים מיטביים רבים כמו תוספת מעונות וכן הלאה, אינם מחוייבים לשלם תוספת זו בנוסף. חשוב כי כל ארגון ומפעיל מעון יבחן באופן פרטני מול יועצו המפשטי את היקף המחוייבות שלו.
> הנחיית משרד הכלכלה היא להוסיף את התוספת על בסיס שכר דצמבר 2016. גם לאחר פניות, לא הובררה הנחיה האם מעון ששילם מראש שכר גבוה יותר, נדרש גם כן בהוספת התוספת.