משרד הרווחה הוציא ב 2.2.2017 הודעה לעניין יישום ההבנות בדבר העלאת שכר מטפלות ומבשלות במעונות היום והעברת תוספת כספית למעונות יום. מטרת התוספת לעודד כוח צעיר במעונות ולהפוך את התפקיד לאטרקטיבי יותר. לאור שחיקת התפקיד, ואפשרויות מפתות מקבילות (סייעת שניה, צהרונים ציל"ה בשכר גבוה וכן הלאה)

תוספת תקציב

ארגונים המפעילים מעונות יום קיבלו החודש תקציב נוסף המיועד גם לשיפוי רטרו מחודש ינואר 2017. סך ההשתתפות הנוספת עבור כל תינוק יעמוד על 669 ₪ עבור החודשים 1-8.2017
סכום התוספת חושב ע"י משרד האוצר לפי ממוצע תקנים לילד, בשקלול ממוצע של צוות צעיר (כשליש) לצוות ותיק. לא תעשה בחינה ספציפית פר מעון. מעון שרוב הצוות צעיר או רוב הצוות ותיק תיווצר "דלתא" בין תוספת התקציב לבין תוספת העלויות.​

העדכון ב 2017 הינו תוספת מיוחדת ממשרד האוצר.
החל מחודש 9.17 תקציב עבור תוספת השכר יועבר ע"י עדכון תעריף שכל"מ שוטף ומשכך יעודכן סכום סבסוד וסכום השתתפות ההורים.

תוספת שכר

וותקתוספת
מטפלת בוותק "צעיר" של עד 3 שנים תוספת 400 ש"ח לחודש
מטפלת בוותק משנה 4 תוספת 300 ש"ח לחודש. (בפעימות לשנה הבאה ינואר 2018 מתוכנן עדכון ל 350 ולינואר 2019 ל 400).

בהתאם להנחיות:

– התוספת מיועדות למטפלות ומבשלות במעונות. (בקובץ שאלות ותשובות נרשם כי המבשלות אינן זכאיות, בסיכום דיון ועדת המחירים נקבע כי בסופו של דבר המבשלות יהיו זכאיות, ואף התקציב חושב גם בגינן. מבירור מול חגי פורגס עלה כי הנרשם במסמך הסיכום הוא התקף).
– מטפלת ומבשלת שעוברת ממעון יום למעון יום הותק יחושב במצטבר.​
– כל עובד יקבל תוספת החל מחודש ינואר 2017 זאת בלי קשר לשכרו הבסיסי מלכתחילה. (לא קיימת אבחנה בין מפעיל ששילם מלכתחילה סכום גבוה יותר משכר מינימום לבין מפעיל ששילם שכר מינימום)
– התוספת הינה למשרה מלאה ותשוקלל בהיקף משרת העובדת בפועל.