מניתוח שערכנו עולה כי בשנת תשע"ח, טרם החלת עדכוני השכר מההסכם החדש, מורה מתחיל במוסד על יסודי מצוי היה אכן בעמדת שכר פחותה לעומת מורה מתחיל בבית ספר יסודי באופק חדש או גננת בגן באופק חדש.
לאחר מאבק של ארגון המורים העל יסודי, הוסכם בחודש שעבר על שורה של עדכונים שיועברו במספר פעימות, כאשר בסוף הדרך – בעוד 3 שנים – מורה מתחיל במוסד על יסודי ישתכר ב 8,000 ₪ למשרה מלאה.

פעימה ראשונה מרכזית תחול בספטמבר הקרוב, שנת הלימודים תשע"ט. כבר לאחר ביצוע פעימה ראשונה של ההסכם עם ארגון המורים העל יסודי – שכר מורה מתחיל במוסד על יסודי יעלה משמעותית בכ 1,000 ש"ח משכרו טרם ההסכם, ויהיה גבוה יותר ממורה בבית ספר יסודי או מגננת בגן.

 

%d7%97%d7%95%d7%96%d7%a8-%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-04

%d7%97%d7%95%d7%96%d7%a8-%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-05