תימרוץ ותגמול מיוחד במסגרת חוזה אישי- עובדי הוראה באזורי עדיפות לאומית

לקוחות קבוצת מישור נהנים מגישה. 
מחוברים למישור, תמיד מעודכנים.