תיקון לחוק החינוך המיוחד – בחודש האחרון אושר תיקון לחוק. התיקון מגדיר מחדש את האופן בו תלמיד מוכר כזכאי לחינוך מיוחד, וכן מאפשר להורים בחירה בסוג המוסד.

תיקון לחוק אושר ב 10.7.18
התחלה של פיילוט צפוי בשנת תש"פ.

הנושאים העיקריים בתיקון לחוק?

[1] ביטול ועדות השמה. במקומן תוקמנה 'וועדות אפיון וזכאות'. הגורמים המובילים בוועדות יהיו נציגי משרד החינוך.
[2] הוועדה תקבע האם הילד זכאי לשירותי חינוך מיוחד ולאיזה קטגוריות ולרמת הזכאות.
[3] ההורים יוכלו לבחור לשבץ את הילד ב-3 אפשרויות: – כיתה במוסד חינוך מיוחד – כיתת חינוך מיוחד במוסד רגיל – שילוב בכיתה רגילה במוסד רגיל.

זעקת הארגונים החברתיים:

ראשית הכח שיהיה בידי משרד החינוך שיקבע זכאויות לכאורה גם על פי אילוצים תקציביים.
שנית – השילוב יבוצע, אם יבחרו בכך ההורים, בחינוך הרגיל. במקרה וילדים רבים ישולבו בקבוצה אחת בחינוך הרגיל התלמידים שישולבו בחינוך הרגיל עלולים להיפגע מאחר ואין בידו את הכלים הדרושים לספק את המענה הנדרש.

מהי ההשפעה הצפויה על מוסדות לחינוך מיוחד?

שליטה של משרד החינוך בקביעת מספר התקנים עלולה לגרור עיכוב ומניעה לפתיחת תקני כיתות נצרכים.
לא צפוי הבדל בין רשמי למוכר שאינו רשמי.