תכנית ניצנים – גביה מהורים – האם וכיצד נדרש רישום בספרי הרשות?

לקוחות קבוצת מישור נהנים מגישה. 
מחוברים למישור, תמיד מעודכנים.