תאריך הגשה 05/02/2017

נפתחה אפשרות להגשת בקשת תמיכה לסיוע באחזקה שוטפת של תלמידים נזקקים בפנימייה לשנת 2017 ממשרד הרווחה – לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב. התמיכה הינה למוסד על יסודי המתחזק פנימיה באופן קבוע עבור 30 חניכים לפחות.
חדש: תבחיני התמיכה התעדכנו! החל משנת 2017 – לא תשולם תמיכה בתלמידים שבעדם מתקבל סיוע למימון שהותם בפנימייה מכל גורם ממשלתי אחר (כמו למשל מת"ן)
תאריך אחרון להגשה במערכת "מרכבה" – 5.2.2017
סכום התמיכה המבוקש: סכום התמיכה שיאושר למוסד אמור להיקבע בהתאם למספר התלמידים הזכאים לתמיכה ולתעריף התשלום החודשי לתלמיד כפול מספר החודשים בהם זכאי המוסד לתמיכה. מאחר ולא ניתן לאשר למוסד תשלומים בסכום גבוה מסכום התמיכה המבוקש, סכום התמיכה שייקבע יהיה הנמוך מביניהם.
אין אפשרות להגדיל את הסכום המבוקש במהלך שנת התקציב.