תאריך הגשה 15/2/2017

1. בשורה טובה!
התעדכנה רשימת העזבונות המיועדים להן ניתן להגיש בקשות. נוספו בקשות לחינוך ולרווחה! כגון: חלוקת מלגות, חינוך מוסקלי, מטרות צדקה, איכות הסביבה (נטיעות וגינות).
לרשימת העזבונות המיועדים לחץ כאן >

2. נושאי התמיכה העיקריים שנקבעו ע"י הוועדה לשנת 2018 הינם אלה:

א. "סיוע לנפגעי השריפות נוב' 2016 ע"י רשויות מקומיות"
ב "קידום וחיזוק הריבונות של מדינת ישראל, באמצעות סיוע לפעילויות שמטרתן העמקת ערכי המדינה בקרב אזרחיה ו/או פעילויות נגד הטלת חרם כלכלי, אקדמי, תרבותי ואחר על ישראל.
ג. "תמיכה בהעלאת מופעי תרבות (הצגות, קונצרטים, מופעים מוזיקליים וכד') באזורי הפריפריה.
ד. "פעילות להעצמת נשים בישראל, בדרך של עידוד, סיוע, הדרכה וליווי נשים בפתיחת עסקים קטנים והפעלתם".
ה."תמיכה באוכלוסיית הקשישים השוהים מחוץ לביתם ע"י סיוע בשיפוץ והצטיידות בתי אבות".

3. חובת הגשה מקוונת:
ניתן להגיש בקשות לועדת עזבונות רק באופן מקוון באמצעות מערכת "יעל"ה" (יעוד עזבונות לטובת המדינה).
לשם כך יש צורך ב-2 צעדים חשובים:
ראשית, חובה להירשם למערכת מראש. כיצד נרשמים? יש למלא את טופס ההרשמה קישור לטופס הרשמה כולל חתימת עורך דין. במידה ולא קיבלתם תוך מספר ימים מייל המאשר כי בקשתכם לשיוך נציג אושרה, הבקשה לא נקלטה ויש לבצע הליך זה בשנית.
שנית, יש להצטייד בחתימה אלקטרונית באמצעות כרטיס חכם של מורשה חתימה אחד (מחברת קומסיין או פרסונל אי די). ניתן להשתמש בכרטיסים חכמים שהופקו לצורך עבודה במערכת מרכב"ה. למידע נוסף ראה באתר המשרד: הדרכת שיוך נציג.

המלצות חשובות בהגשת הבקשה

[*] מוסד ציבור הפעיל שנתיים ומחזורו גבוה מ-100,000 ₪ יכול לבקש הקצבה מוועדת העזבונות עבור פרויקט שאתם מבצעים. אתם רשאים להגיש בקשה רק עבור פרויקט אחד.
[*] אם הגרעון הנצבר במוסד עולה על %50 מההכנסות, הועדה אינה רשאית לתקצב אתכם, אלא אם תצרפו נימוק משכנע.
[*] שימו לב שהבקשה מוגשת בשלמות. בקשות החסרות מסמכים עלולות להיפסל, ללא אפשרות להשלמות יזומות. מילוי הטופס באופן תקין ומשכנע הוא חיוני ומהותי לשיקולי הוועדה בדיון למתן הקצבה.
[*]גם במקרה שאומץ התקנון המצוי לא מומלץ לרשום "אומץ התקנון המצוי" אלא לצרף אותו.
[*] לידיעתכם, הוועדה אינה מעניקה תמיכה עבור חלוקת כסף מזומן / לרכישת תווי קנייה.
[*] בשום אופן אין לבקש הקצבה על פעילות נתמכת ממקור ממשלתי אחר.
[*] הועדה אינה רשאית לתקצב אתכם מעבר למה שביקשתם. עם זאת חשוב מאוד לא להוסיף הוצאות מדומות ומנופחות ללא כל בסיס.
[*] זיכרו לדווח על צדדים קשורים כנדרש.
[*] נסו להרשים את הועדה, שכנעו אותה מדוע הפרויקט חשוב, ציבורי וייחודי.
[*] במידה ואתם רוכשים שירותים/מוצרים – יש לצרף הצעות מחיר, הצעות המחיר צריכות להיות מפורטות.
[*] במידה ואתם מעוניינים לתמוך בנזקקים – צרפו קרטיריונים שוויוניים וברורים.
[*] במידה ואתם מבקשים בקשה עבור שכר – הוועדה תכיר רק באחוזי משרות שנוספו במוסד בעקבות הפרויקט המבוקש.

תמיכה מעזבונות המדינה לשנים קודמות 2017-2016 

תזכורת עזבונות 2016: ועדת העזבונות אישרה הקצבות רבות לשנת 2016 לביצוע עד 31.3.2017. על מנת לקבל את כספי ההקצבה, יש לבצע את הפעילות במועד ולהגיש דוחות ביצוע מגובות באסמכתאות לועדת העזבונות.
מעניין: בימים אלו פירסמה ועדת העזבונות את רשימת מקבלי ההקצבות לשנת 2016. לצפיה לחצו כאן >
עזבונות 2017: בימים אלו מקבלים מלכ"רים מכתבי תגובה על בקשתם להקצבה. ניתן לעקוב על סטטוס הבקשות באתר יעל"ה.