בשנת 2017 חילקה הוועדה סך של 68,746,100 ₪ למלכ"רים.
בימים אלו מקבלים מוסדות תשובות באשר לבקשת התמיכה לשנת 2018.

1. בקשת תמיכה מעזבונות המדינה – מלכ"ר שיש לו "אישור ניהול תקין", רשאי להגיש בימים אלו בקשה לתמיכה מ"הוועדה לקביעת ייעודם של עזבונות המדינה" עבור פרויקט מיוחד שיבצע בשנת 2019. הפרויקט יתאים לאחד מ"נושאי התמיכה העיקריים ל-2019" או למימוש מטרתה של עיזבון מיועד ייחודי. תאריך הגשה: 04.03.2018.

2. לרשימת העזבונות המיועדים היחודיים לחץ כאן>>>
ערכנו עבורכם רשימה של עזבונות בתחומי החינוך והרווחה, קליטת עליה, ואיכות הסביבה. שימו לב! ניתן להגיש בקשה לעזבון המיועד גם מעבר לתחום העזבון.

3. נושאי התמיכה העיקריים שנקבעו ע"י הוועדה לשנת 2019 הינם סגורים ומיועדים רק ל:

א. תמיכה בתנועות נוער מוכרות על ידי משרד החינוך, לסיוע לאוכלוסיות חלשות (2.5 מל"ש)
ב. תמיכה במתנ"סים בגין הדרכות ומפגשים באתרים בירושלים (1.5 מל"ש)
ג. תמיכה במכינות קדם אקדמיות (4 מל"ש)
ד. תמיכה בגין שיפוץ והצטיידות של מחלקות ילדים בבתי חולים (7 מל"ש)

4. חובת הגשה מקוונת: ניתן להגיש בקשות לועדת עזבונות רק באופן מקוון באמצעות מערכת "יעל"ה".
לשם כך יש צורך ב-2 צעדים חשובים: ראשית, חובה להירשם למערכת מראש. כיצד נרשמים? יש למלא את טופס ההרשמה כולל חתימת עורך דין. במידה ולא קיבלתם תוך מספר ימים מייל המאשר כי בקשתכם לשיוך נציג אושרה, הבקשה לא נקלטה ויש לבצע הליך זה בשנית. שנית, יש להצטייד בחתימה אלקטרונית באמצעות כרטיס חכם של מורשה חתימה אחד (מחברת קומסיין או פרסונל אי די). ניתן להשתמש בכרטיסים חכמים שהופקו לצורך עבודה במערכת מרכב"ה. למידע נוסף ראה באתר המשרד: הדרכת שיוך נציג.

המלצות חשובות בהגשת הבקשה:

[*] מוסד ציבור הפעיל שנתיים ומחזורו גבוה מ-100,000 ₪ יכול לבקש הקצבה מוועדת העזבונות עבור פרויקט שאתם מבצעים. אתם רשאים להגיש בקשה רק עבור פרויקט אחד.
[*] אם הגרעון הנצבר עולה על %50 מההכנסות, הועדה אינה רשאית לתקצב אתכם, אלא אם תצרפו נימוק משכנע.
[*] שימו לב שהבקשה מוגשת בשלמות. בקשות החסרות מסמכים עלולות להיפסל, ללא אפשרות להשלמות יזומות. מילוי הטופס באופן תקין ומשכנע הוא חיוני ומהותי לשיקולי הוועדה בדיון למתן הקצבה.
[*] גם במקרה שאומץ התקנון המצוי לא מומלץ לרשום "אומץ התקנון המצוי" אלא לצרף אותו.
[*] לידיעתכם, הוועדה אינה מעניקה תמיכה עבור חלוקת כסף מזומן / לרכישת תווי קנייה.
[*] בשום אופן אין לבקש הקצבה על פעילות נתמכת ממקור ממשלתי אחר.
[*] הועדה אינה רשאית לתקצב אתכם מעבר למה שביקשתם. עם זאת חשוב מאוד לא להוסיף הוצאות מדומות ומנופחות ללא כל בסיס.
[*] זיכרו לדווח על צדדים קשורים כנדרש.
[*] נסו להרשים את הועדה, שכנעו אותה מדוע הפרויקט חשוב, ציבורי וייחודי.
[*] במידה ואתם רוכשים שירותים/מוצרים – יש לצרף הצעות מחיר, הצעות המחיר צריכות להיות מפורטות.
[*] במידה ואתם מעוניינים לתמוך בנזקקים – צרפו קרטיריונים שוויוניים וברורים.
[*] במידה ואתם מבקשים בקשה לשכר – הוועדה תכיר רק באחוזי משרות שנוספו בעקבות הפרויקט המבוקש.

למידע נוסף פנו למשרדנו ונסייע לכם בהגשת הבקשה – שרהלה: sarak@cpa.mishor.co.il 

נושאתאור יעודסכום 2019 
איכות הסביבההגנה על החי ועל הסביבה24,806
איכות הסביבהמטרות בתחום איכות הסביבה337,984
חנוךהקנייה השכלה לילדים מבין יתומי צה"ל תלמידי בתי ספר צבאיים, תיכוניים ומקצועיים ואחרים המומלצים ע"י קצין חינוך ראשי של צה"ל ומשרד החינוך30,263חדש!
חנוךחינוך תיכוני לתלמידים אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד36,250
חנוךלתוכניות מיוחדות ונוספות לילדים מחוננים9,622
חנוךמלגות לסטודנטים יהודים נזקקים9,286חדש!
חנוךמלגות לסטודנטים יהודים נזקקים17,022חדש!
חנוךבית ספר לילדים צעירים54,852
חנוך למלגות לילדים ולסטודנטים נזקקים בתחום החינוך היהודי דתי לאומי ציוני, כדוגמת המכינה הקדם צה"לית נטע שורק199,929
חנוךלחינוך באופן כללי, ולחינוך מוזיקלי וחינוך ילדים בגילי בית ספר יסודי בפרט.1,182,733
חנוךלשפר ולהגביר את החינוך של ילדים יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי4,565,323
עבודה ורווחהמשותקים נזקקים יוצאי אירופה.69,499
עבודה ורווחה"מוסדות בהם מתגוררים ילדים יתומים וילדים חסרי בית ממשפחות הרוסות (עד גיל 13) זה לצד זה"14,217
עבודה ורווחהיתומים155,949
עבודה ורווחהסיוע ושיקום ילדים עיוורים בישראל153,755
עבודה ורווחהלסיוע ולעזרה עבור קשישים עניים יהודיים בתחומים של דיור עזרה וטיפולים בבית 145,356
עבודה ורווחהמוסד אשר מסייע לילדים נזקקים למטרות חינוך או הכשרה מקצועית268,884
עבודה ורווחהתמיכה בעיוורים199,828
עבודה ורווחהמעון תינוקות1,410,905
קליטת עליהלקידום ולמימון עלייתם וקליטתם של יהודים ממדינות מזרח אירופה בישראל12,337חדש!
קליטת עליהעולי ברית המועצות354,307חדש!
קליטת עליהסיוע לפליטים נזקקים שגרים היום בארץ72,682
קליטת עליהלדיור, הכשרה, שיקום, שירותים סוציאליים, ותוכניות אחרות לסיוע, ועזרה לעולים חדשים171,156
קליטת עליהקליטה ויישוב של עולים מרוסיה1,479,683חדש!
קליטת עליהסיוע לשיכון עולים עניים או קשישים ולמטרות צדקה דומות על פי שיקול דעת המדינה1,054,302
קליטת עליהלמדינת ישראל לטובת אנשים החוזרים לישראל בפרט ילדים175,816
רווחהלילדים נכים המתגוררים במוסדות דתיים16,508חדש!
רווחהלמוסד ילדים המטפל ותומך ישירות בילדים ו/או מתגוררים בו ילדים , לרבות ילדים עזובים , נצרכים , יתומים ויתומי צה"ל, במידת האפשר באזור ת"א104,024חדש!
רווחהמוסדות לילדים בסיכון בהם שוהים , בין היתר, יתומים ו/או ליתומים באופן פרטני בהתאם להמלצות משרד הרווחה153,906חדש!
רווחהילדים נפגעי טרור78,649
רווחהבתי אבות1,700,793
רווחהילדים ישראלים פצועים מהשפעת מלחמה ואלימות89,856חדש!
רווחהילדים נפגעי אלימות והטרדה מינית780,086חדש!
רווחהעבור יישובם של עולים יהודים אירופאיים1,185,416
רווחהנפגעי השריפה בכרמל20,480