תמיכות עירית ירושלים לכלל המוסדות

לקוחות קבוצת מישור נהנים מגישה. 
מחוברים למישור, תמיד מעודכנים.