בשורה למוסדות!
בעקבות פעילות של הקואליציה לחינוך המיוחד, השנה פורסמו תעריפי האג"ח לשנת הלימודים הנוכחית כבר בחודש נובמבר. פרסום האג"ח מבעוד מועד יאפשר למוסדות להקדים את מועד הגשת הבקשה לרשויות. תעריפי האג"ח נותרו ללא שינוי.  מצ"ב קישור >>>

התאריכים להגשת הבקשה נקבעים על ידי הרשויות המקומיות, מומלץ להתעדכן מול הקשויות הרלוונטיות.

מי זכאי לאגרות חוץ ואת מה נועדו לממן?

רשות מקומית השולחת תלמידים למוסדות חינוך מחוץ לרשות לרשות מקומית אחרת, או שולחת תלמידי חינוך מיוחד למוסדות חינוך מיוחד מחוץ למוסדות המופעלים על ידה באופן ישיר, נדרשת לשלם אגרת חוץ בעד הוצאות בסיסיות שאינן מתוקצבות ע"י משרד החינוך. כלומר – הוצאות תפעול, תחזוקה וכן הלאה.
התעריף נקבע מדי שנה ע"י וועדה משותפת למשרד החינוך ולמרכז השלטון המקומי, ומשתנה בין סוגי הלקויות, שכבה, וכן בין כיתת חנ"מ במוסד חינוך מיוחד, לכיתת חינוך מיוחד במוסד רגיל.
תעריף הבסיס נע בין 3,550 ₪ בגני ילדים – לקויות קלות, ל 9,198 ₪ לשנה בלקויות קשות.
על תעריף הבסיס מתווספות תוספות שונות בהתאם למסופק ע"י הרשות/ הבעלות: פסיכולוג, שמירה, סיעת תגבור מוסדית, מגמות לימוד, בריכה טיפולית, תל"ן כיתתי ומשרות ספרן ברייל ומתורגמן.
כאשר התלמיד נשלח למוסד, שלא ביוזמת הרשות המקומית – הרשות אינה מחויבת לתשלומי האג"ח.
התחשבנות עם הרשות המקומית מבוצעת באופן ישיר או באמצעות משרד החינוך – במידה והרשות אינה מעבירה את חלקה, ניתן להגיש בקשה לקיזוז עד 1.7.2018.