אדם החייב במס ריבוי דירות, שימכור דירה עד לתאריך 30/9/17 זכאי למענק בגובה מס השבח שחייב בו, עד לסכום של 85 אש"ח.
כאשר סכום הדירות להשקעה נמוך מ-1,150,000 ₪ (כלומר מס ריבוי דירות לא חל עליו), זכאי למענק על מחצית מס השבח עד ל-15 אש"ח.

תנאים לקבלת המענק:

1. המכירה אינה לקרוב או ללא תמורה או העברה למלאי עסקי בעסק.
2. המענק מוגבל ל-3 דירות.
3. הצהרה שאין בכוונת המוכר לרכוש דירת מגורים עד לתאריך 31/12/20.
לא רכש דירת מגורים מ-16/12/16 ועד לקבלת המענק.
רכישת דירה החל מ-1/10/17 ששולם עבורה מס רכישה כדירה יחידה, לא תחשב.
4. דירת המגורים נמכרת למשפר דיור.
משפר הדיור הינו בעל דירה יחידה המצהיר שמוכר את דירתו, או אדם ללא דירה.
5. בני זוג וילדים עד גיל 18 יחשבו כרוכש אחד.
6. הוגשו דיווחים כנדרש לעניין מס ריבוי דירות ומיסוי מקרקעין.
7. הגשת בקשה לקבלת מענק (עם ההצהרה על מכירת הדירה).