תקנות מס ריבוי דירות – מענק מס שבח

לקוחות קבוצת מישור נהנים מגישה. 
מחוברים למישור, תמיד מעודכנים.