בעקבות הצורך להעביר את מערכת החינוך ללמידה מרחוק סקר משרד החינוך את מהלכי התקשוב המרכזיים שבוצעו בישראל בעשור האחרון ובהתאם לכך פיתוח תפיסה שלימה ל”מערכת חינוך שלמה בענן”. בכדי ליישם את התפיסה יפעל המשרד בשני צירים מרכזיים:

1. תקשוב בתי ספר – הכנת בתי הספר ללמידה מרחוק:
⇐ הצטיידות בתי ספר שאינם כלולים בתוכנית התקשוב.
⇐ עדכון וחידוש ציוד בבתי ספר הכלולים בתוכנית התקשוב.

2. הקמת “ספריות השאלה” של אמצעי קצה לתלמידים אשר ידם אינה משגת – מחשבים ניידים או טלפונים ניידים למגזר החרדי.

מתי? ניתנה הארכה להגשת הבקשות עד ליום 2.9.2020

להלן פרוט מסלולי התקצוב:

הדגשים כללים:

⇐ על הבעלות למנות רכז תקשוב שישמש כמרכז ומתאם התוכנית. מוסדות על יסודי ידרשו למנות גם מפעיל ציוד ומתאם מיחשוב.
⇐ על הבעלות להתחייב להוסיף מימון מקביל (בהתאם לאחוזים שנקבעו על פי מדד הרשות). הבעלות תתחיב כי המימון לא ייגבה באמצעות תשלומי הורים.
⇐ תינתן עדיפות ראשונה לציוד תקשוב בכיתות מתוקשבות, עדיפות שניה לציוד תקשורת פנים בית ספרית, שלישית לביטוח ציוד ל-3 שנים ורביעית לשאר פרטי הציוד.

לתבחינים המלאים לחצו לקישור >>>