תקצוב עבור רכישות ציוד ניקיון והיגיינה ותגבור שירותי ניקיון

לקוחות קבוצת מישור נהנים מגישה. 
מחוברים למישור, תמיד מעודכנים.