עדכון טבלאות השכר
אין ספק, כי השינוי המשמעותי ביותר הינו עדכון שכר מורי העל יסודי, בעקבות ההסכם האחרון שנחתם.
מורים מתחילים השפעה מהותית – החל מ-9.2018 מורה מתחיל במערכת ישתכר כ 7,500 ₪ לחודש. העלאות נוספות בדרך, עד שנת 2021, שכר מורה מתחיל יעמוד על כ- 8,000 ₪ לחודש. העליה מהווה תוספת של קרוב ל10%!!! לשכר מורה מתחיל, וכמעט אינה משפיעה על שכר מורים וותיקים. (תוספת של 1.2% מ12.18, וכן תוספות לא מהותיות נוספות)
כיצד טכנית מתבצעת העלאת שכר רק למורים מתחילים?
השינוי מ 9.2018, מבוצע בדרך של שינוי טבלאות המשקולות של המורים, משקולת בסיס עודכנה בשיעור 19%. אך משקולות של מורים בעלי וותק של 7 ומעלה, נותרו ללא שינוי. משקולות של מורים בוותק 1-6 – הוגדלו כך ששיעור השינוי משנה לשנה ב-7 השנים הראשונות יהיה 2% לשנה לעומת 5% בטבלת המשקולות הנוכחית. כך מחד שכר מורה מתחיל עלה, אך שיעור הצמיחה בשכר – ירד. המשמעות היא שמורה ב-7 שנות הוותק הראשונות יהנה משכר גבוה לעומת מצב כיום, אך קצב גידול השכר קטן, כך שבשנת וותק 7 שכר יתאפס לשכר כיום.

וותקשיעור גידול נוכחי בגין וותקשיעור גידול בגין וותק מ 9.18גידול בשכר בסיס מ 9.18
15%2%19%
25%2%16%
35%2%12%
45%2%9%
55%2%6%
65%2%3%
7 ומעלה2%2%0%

שיעור גידול שכר ב 9.18 לפי וותק המורה

%d7%97%d7%95%d7%96%d7%a8-%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9c-%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99-18-04

 

עם עדכון טבלאות השכר, יעודכן במקביל ערך השעה המתוקצב, כך שהיקף התקציב המלא ממשרד החינוך צפוי גם הוא לצמוח משמעותית למוסדות בעלי פרופיל נמוך:
גמול מורה חונך
החל משנת הלימודים הבאה, גמול מורה חונך המועסק במוסדות גנים-יסודי-על יסודי- ישולם ישירות ע"י מוסד הלימודים, ולא כבעבר ע"י המוסד להכשרת הסטונדטים להוראה.
עלות שכר המנהל
תעודכן בהתאם להסכם שנחתם, החל מ 9.2018.
מרכיב חומרים לכיתות טכנולוגיות
יבוטל התקציב.