עדכון על תקציב התכנית בחודש ינואר

– תקציב: החודש במערכת מית"ר לא הועבר תקציב עבור מסגרות פעילות. לעומת זאת, בוצע קיזוז הזנה מלא. השלמה כמקדמה ידנית בוצעה ב 8 לחודש.
חשוב! מסגרות ללא רישיון לא מתוקצבות בתכנית ניצנים. מומלץ לוודא קיום רישייון, ולבצע השוואה בין המסגרות המתוקצבות במערכת מית"ר למסגרות הפעילות.

מומלץ לפני הגשת דוח ביצוע לוודא התאמה למודל התקצוב ודרישות הקול קורא.