סקירה על קצה המזלג: מה ההבדל בין 'תשלומי הורים' ל'שכר לימוד'?, האם מותר/אסור לגבות שכר לימוד? מה זה תל"ן? באילו מקרים תוכלו לבקש אישור מיוחד לגביה חריגה?

הסכומים נותרו ללא שינוי, למעט 'סל תרבות' בכיתות א'-ב' אשר בוטל, בעקבות סבסוד המשרד. מדובר בהפחתה בסך 99 ₪ לשנה לתלמיד.

מה ההבדל בין 'תשלומי הורים' ל'שכר לימוד'?

שכר לימוד – תשלום בגין עלויות בסיסיות של שעות הלימוד: שעות הוראה, תחזוקת המבנה, עלויות עקיפות וכן הלאה.
תשלומי הורים – רכיבים מיוחדים שאינם מהווים 'עלות לימוד' במישרין, ניתן לגבות בכפוף לתקרת סכומים המפורסמת מידי שנה. לא ניתן לחייב הורה לרכוש את השירות ולשלם עליו למעט תשלום עבור ביטוח תלמידים.
מה כלול בתשלומי ההורים? טיולים, סל תרבות, השאלת ספרי לימוד, של"ח, ועד הורים.

האם מותר לגבות שכר לימוד?

גביית שכר לימוד אסורה מכח חוק חינוך חינם, אשר מטרתו לספק לכלל הציבור חינוך ללא תשלום.
הגביה היחידה שהותרה הינה לבתי ספר 'מוכרים שאינם רשמיים', אשר מתוקצבים בשיעור תקצוב חלקי. ההבנה היא כי הורה השולח את ילדו לבית ספר במעמד מוכש"ר המתוקצב חלקית, מתבקש להשלים את חלק העלות שאינו מתוקצב.
שימו לב! גני ילדים ומוסדות על יסודיים במעמד מוכש"ר מתוקצבים בשיעור תקציב של 100% לשעות הוראה. לפיכך לגביה בשכבות גיל אלו אין היתר.

מה זה תל"ן?

תל"ן – תכנית לימודים נוספת, מבוצעת בבית הספר ע"פ החלטת המנהל. למימון תכנית זו ניתן לגבות מהורים הנחשב גם הוא כ'תשלומי הורים'. כמו שאר רכיבי תשלומי הורים, לא ניתן לחייב הורה בתשלום. שעת תל"ן הינה שעה המאריכה את יום הלימודים, ואין לנצל אותה עבור פיצול קבוצות במהלך יום הלימודים.

באילו מקרים ניתן לבקש אישור לגביה חריגה?

קיימת וועדת חריגים אשר ניתן לפנות אליה ולבקש אישור מיוחד לחריגה. אישור שכזה עשוי להתקבל כאשר בית הספר במסגרת מתווה הפחתת שכר לימוד בהדרגה. כמו"כ אם יקימת סיבה מיוחדת וע"פ שיקול דעת הוועדה.

%d7%97%d7%95%d7%96%d7%a8-%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9c-%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99-18-01

(*) שכר לימוד חושב בהנחת 75% תקציב, 30 ילדים בכיתה, פרופיל 5. 

%d7%97%d7%95%d7%96%d7%a8-%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9c-%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99-18-02

(*) בגני ילדים במעמד מוכש"ר – אין לגבות שכר לימוד היות ושיעור התקצוב זהה למוסדות רשמיים. (90% בטרום חובה, 100% בחובה). דא עקא, התקציב אינו כולל שיפוי על עלויות תחזוקה, מבנה ותקורה בסיסיות. למרות זאת, לא ניתן אישור לגביה כלל. 

%d7%97%d7%95%d7%96%d7%a8-%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9c-%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99-18-03

זה הזמן להתכונן עם תחשיבי שכר הלימוד לשנת הלימודים הבאה!
מעוניינים בעזרה לחישוב שכר הלימוד? פנו למחלקת תקציבים – מירי סוקולובסקי במייל: miris@cpa.mishor.co.il

מצורפים נספחים:

קובץ תשלומי הורים למוסדות, להורדה >>>

טבלת סכומים מירביים, להורדה >>>

תחשיב שכר לימוד ותל"ן, להורדה >>>

טבלת עזר לחישוב תשלומי הורים עצמי, להורדה >>>