הגברת אכיפה, הקטנת תעריף גביה, גובים ללא מסיבות, מילגות לתלמידים המתקשים בתשלומים אלו.

> ועדת החינוך אישרה את תשלומי ההורים המאושרים לגבייה במוסדות החינוך. מצ"ב קישור לחוזר תשלומי הורים עדכני XXXX
> סעיף מסיבות כיתתיות בסך 24 ₪ הוסר מתשלומי ההורים. משרד החינוך הקציב 20 מיליון ₪ לסיוע למוסדות כהשלמת עבור תשלומי הורים. השתתפות זו אינה מועברת למוכש"ר אלא למוסדות רשמיים בלבד.
> תוגבר האכיפה על תשלומי התל"ן בקרת אכיפה על תשלומי הורים נכללת במסגרת תכנית הביקורת החדשות של רו"ח המבקרים מטעם משרד החינוך, כחלק מובנה מתוכנית הביקורת הרב תחומית. גובה תעריף שכ"ל מהורה הינו נושא משמעותי במצע הפוליטי של מפלגות רבות. בלשכת סגן שר החינוך הרב מאיר פורוש פועלים להסדרת מינון הביקורות ולמניעת כפל ביקורות. כמוכן משרד החינוך פתוח לבחון מחדש את סוגיית הגביה במוסדות המתוקצבים בשיעורים מופחתים.
> משרד החינוך מקצה תקציב למלגות שמטרתן לסייע לתלמידים שיד הוריהם אינה משגת לממן רכישת ספרים, אביזרי לימוד ופעולות העשרה לימודיות, חינוכיות וחברתיות. ראה הרחבה. כאן המקום לציין כי כיתות יג יד טכנולוגי נחשבות כאקדמאיות, ואכן תלמידות אלו מקבלות הנחה בשכר לימוד גם מהאפוטרופוס הכללי (חדש מתשע"ט) וגם ממשרד החינוך.