מנכ"ל משרד החינוך הצהיר היום בועדת החינוך בכנסת כי בכל פרמטר שהחוק מאפשר, תבוצע השוואה בין תקצוב מוסד חינוך מיוחד מוכש"ר לרשמי.
היועצת המשפטית של ​משרד החינוך הבהירה כי תקצוב תלמיד חינוך מיוחד במערכת המוכש"ר צריך להיות ע"פ חוק זהה לתלמיד ברשמי.
ההשקעה השנתית בילד חנ"מ במוסד רשמי עומדת על 95 אש"ח, לעומת השקעה שנתית של כ- 62 אש"ח בממוצע לילד במוסד מוכש"ר.

מצ"ב קישור למצגת שהוכנה לצורך הדיון.

הקואליציה לחינוך המיוחד אשר יזמה את הוועדה כוללת שורת מוסדות מקשת רחבה של מגזרים ואכלוסיות
הקואליציה מבקשת הסדרת ושוויון לעומת מוסדות רשמיים.

בטווח הארוך:

• התווית מדיניות – להתאמת המענה הניתן לילדי מוכש"ר, בדומה לרשמי.
• הקמת מנגנון – לבחינת הפערים, הגשת המלצות ומעקב יישום המדיניות.
• הקמת ועדה בין משרדית שתאגם את כלל הגורמים האמונים על השרות לתלמיד החינוך המיוחד

בטווח הקצר:

• התאמת רפורמה לחינוך המיוחד – אופק חדש, עוז לתמורה. (כ 4,500 ₪ לתלמיד בשנה)
• קביעת מדניות והקצאת משאבים לבינוי, שיפוצים, הצטיידות ושכר דירה. (כ 4,200 ₪ לתלמיד בשנה)
• תיקון עיוותים בתחשיבי מודל התקצוב הנוכחי – שכר הוראה, שכר סיוע ורכיבים נוספים. (אומדן תקציבי כ- 7,550 ₪ לתלמיד)

למתעניינים מומלץ לעקוב אחר פרסום הוועדה שיעלה לאתר הכנסת בימים הקרובים.

מצ"ב קישור

מכתבו של ח"כ יעקב מרגי לשר נפתלי בנט