סוגי התשלומים האפשריים בגביה מהורים:

תשלומי הורים: סכומים שמיועדים למטרות ספציפיות, עבור מטרות 'סובבות לימוד', לא מהווה שכר לימוד. מרבית הסעיפים אינם חובה והורה יכול לבחור שלא לקבל את השירות הנוסף ואף לא לשלם.

א. תשלומי חובה – ביטוח תלמידים עד למקסימום גביה של 49 ש"ח מתלמיד לשנה.
ב. תשלומי רשות – בהתאם לטבלאות משרד החינוך, מיועדים לפעילות משלימה ללימודי הבסיס. ולא ניתן לחייב הורה לשלמם.
בתשלומים אלו נכללים סעיפי הוצאות טיולים, מסיבות, ועוד.
קישור לחוזר תשלומי הורים לשנת תשע"ז​

שכר לימוד: אפשרי בגביה אך ורק במוסדות יסודיים – מוכר שאינו רשמי ומוסד פטור, בהתאם לשיעור התקצוב. במוסדות אלו, שיעור התקציב נע בין 55% במוסד פטור ו 65%-75% במוסד מוכר שאינו רשמי.
השלמת התקציב החסר, אפשרית ע"י גביה מהורים.

בחישוב שכר הלימוד לתלמיד, יש לחשב את שיעור התקציב החסר מסך הכל שעות התקן במוסד, להוסיף 15% משעות התקן עבור תקורה ולהכפיל בערך השעה הספציפי במוסד.
התוצאה לחישוב זה תביא לסך שכר לימוד האפשרי בגביה מכל התלמידים, חלוקה במספר התלמידים תביא לשכר לימוד מותר בגביה מתלמיד.

נוסחת החישוב לשכר הלימוד:

(סה"כ שעות תקן במוסד * שיעור תקצוב חסר + סה"כ שעות תקן במוסד *15%) * ערך שעה למוסד
מספר תלמידים במוסד

תל"ן – תכנית לימודים נוספת
גביה המיועדת לתכנית לימודים תוספתית מעבר לתכנית לימודים מחייבת.
​אפשרי לגבות עד 5 ש"ש, ובמוסד יחודי / תורני – 5 ש"ש נוספות לשכבות א-ד, ו 10 נוספים לשכבות ה – ח.​
כאשר מבצעים תל"ן אפשרי לגבות תקורה נוספת בגין התל"ן החל מ 8 ש"ש.

רכישת שירותים מרצון:
מיועדים לשירותים חיצוניים למסגרת הלימודים אך במסגרת יום הלימודים.
​לדוגמה: חולצות תלבושת, הסעות וכן הלאה. אין הגבלה על הסכום כל עוד עומד בגבול הסבירות והעלויות בפועל.​

תרומות הורים: תרומה מרצון של הורים.

​ניתן לערוך גביה ע"י ועד הורים, תרומות לא יכולות להיות מיועדות לתקציב השוטף, אלא ל'אקסטרות' לדוגמה, גינון, מיזוג וכו'.​
​יש לעדכן את ההורים בסכומי הגביה המפורטים – בחוזר שיועבר אליהם בתחילת שנה. וכן נדרש לדווח את הסכומים במערכת אפיק. (​אפשרי דיווח בדפדפן EXPLORER בלבד)​

פרוט הסעיפים המותרים בגביה – קישור
סכומי הגביה המותרים – קישור

קישורים מומלצים: 
* מערכת אפי"ק לציבור הרחב
* מערכת אפי"ק – כניסה לבתי הספר
* מערכת אפי"ק – הסבר למשתמשים
* מערכת אפי"ק – סרטון הסברה למשתמשים