בשנת 2018 חילקה הוועדה סך של 79,433,110 ₪ למלכ"רים.

1. בקשת תמיכה מעזבונות המדינה – מלכ"ר שיש לו "אישור ניהול תקין", רשאי להגיש בימים אלו בקשה לתמיכה מ"הוועדה לקביעת ייעודם של עזבונות המדינה" עבור פרויקט מיוחד שיבצע בשנת 2020. הפרויקט יתאים לאחד מ"נושאי התמיכה העיקריים ל-2020 או למימוש מטרתה של עיזבון מיועד ייחודי.
2. נושאי התמיכה העיקריים שנקבעו ע"י הוועדה לשנת 2020 הינם סגורים ומיועדים רק ל:

א. תמיכה בביצוע שיפוצים וברכישת ציוד לבתי אבות ומרכזי יום לקשישים (15 מל"ש).
ב. תמיכה בשיפוץ ובהצטיידות של מחלקות אשפוז פסיכיאטריות בבתי חולים כלליים (10 מל"ש).
ג. תמיכה בהוסטלים בתנאי פנימייה ובפנימיות לנוער בסיכון – לשיפוץ, להצטיידות, לפעילויות חברתיות ותרבותיות ולתוכניות לשילובם של בני הנוער בסיכון בפעילות לטובת הקהילה. התמיכה תינתן רק למוסדות בהם מועסק צוות מקצועי ייעודי לטיפול בנוער בסיכון ובתנאי שהמוסדות מפוקחים ע"י משרד הרווחה ו/או הרשות המקומית (10 מל"ש).
ד. תמיכה בתכניות להעלאת מודעות, להתמודדות, למניעה ולמאבק בתופעת הבריונות ברשת נגד ילדים. (7 מל"ש).
ה. תמיכה בתכניות ובפעילויות בנושא מורשת העדה הדרוזית (3 מל"ש).

3. לרשימת העזבונות המיועדים היחודיים לחץ כאן >>>. ערכנו עבורכם רשימה של עזבונות בתחומי החינוך והרווחה, קליטת עליה, ואיכות הסביבה. שימו לב! ניתן להגיש בקשה לעזבון המיועד גם מעבר לתחום העזבון.
4. חובת הגשה מקוונת: ניתן להגיש בקשות לועדת עזבונות רק באופן מקוון באמצעות מערכת "יעל"ה".
לשם כך יש צורך ב-2 צעדים חשובים: ראשית, חובה להירשם למערכת מראש. כיצד נרשמים? יש למלא את טופס ההרשמה כולל חתימת עורך דין. במידה ולא קיבלתם תוך מספר ימים מייל המאשר כי בקשתכם לשיוך נציג אושרה, הבקשה לא נקלטה ויש לבצע הליך זה בשנית. שנית, יש להצטייד בחתימה אלקטרונית באמצעות כרטיס חכם של מורשה חתימה אחד (מחברת קומסיין או פרסונל אי די). ניתן להשתמש בכרטיסים חכמים שהופקו לצורך עבודה במערכת מרכב"ה. למידע נוסף ראה באתר המשרד: הדרכת שיוך נציג.

המלצות חשובות בהגשת הבקשה:

[*] מוסד ציבור הפעיל שנתיים ומחזורו גבוה מ-100,000 ₪ יכול לבקש הקצבה מוועדת העזבונות עבור פרויקט שאתם מבצעים. אתם רשאים להגיש בקשה רק עבור פרויקט אחד.
[*] אם הגרעון הנצבר עולה על % 50 מההכנסות, הועדה אינה רשאית לתקצב אתכם, אלא אם תצרפו נימוק משכנע.
[*] שימו לב שהבקשה מוגשת בשלמות. בקשות החסרות מסמכים עלולות להיפסל, ללא אפשרות להשלמות יזומות. מילוי הטופס באופן תקין ומשכנע הוא חיוני ומהותי לשיקולי הוועדה בדיון למתן הקצבה.
[*]גם במקרה שאומץ התקנון המצוי לא מומלץ לרשום "אומץ התקנון המצוי" אלא לצרף אותו.
[*] לידיעתכם, הוועדה אינה מעניקה תמיכה עבור חלוקת כסף מזומן / לרכישת תווי קנייה.
[*] בשום אופן אין לבקש הקצבה על פעילות נתמכת ממקור ממשלתי אחר.
[*] הועדה אינה רשאית לתקצב אתכם מעבר למה שביקשתם. עם זאת חשוב מאוד לא להוסיף הוצאות מדומות ומנופחות ללא כל בסיס.
[*] זיכרו לדווח על צדדים קשורים כנדרש.
[*] נסו להרשים את הועדה, שכנעו אותה מדוע הפרויקט חשוב, ציבורי וייחודי.
[*] במידה ואתם רוכשים שירותים/מוצרים – יש לצרף הצעות מחיר, הצעות המחיר צריכות להיות מפורטות.
[*] במידה ואתם מעוניינים לתמוך בנזקקים – צרפו קרטיריונים שוויוניים וברורים.
[*] במידה ואתם מבקשים בקשה לשכר – הוועדה תכיר רק באחוזי משרות שנוספו בעקבות הפרויקט המבוקש.

מצ"ב קישור לחוברת הדרכה של הועדה >>>